Tác phẩm Sanh cổ “Nghênh phong cuốn thủy”

TÁC PHẨM SANH CỔ NGHÊNH PHONG CUỐN THỦY

Tác phẩm cây sanh cổ “Nghênh phong cuốn thủy” hiện thuộc sở hữu của đại gia Hùng “xiếc” – một trong những cái tên đình đám trong giới chơi cây cảnh Hà thành.


Cây sanh cổ gần 200 tuổi “Nghênh phong cuốn thủy” thuộc sở hữu của đại gia Hùng "xiếc" - cái tên đình đám trong giới chơi cây cảnh Hà Nội.
Cây sanh cổ gần 200 tuổi “Nghênh phong cuốn thủy” thuộc sở hữu của đại gia Hùng “xiếc” – cái tên đình đám trong giới chơi cây cảnh Hà Nội.


Cây cao khoảng 3m và tán rộng 2,5m, có bộ tay tán vươn ra các hướng, với độ cao thấp khác nhau để đón gió.
Cây cao khoảng 3m và tán rộng 2,5m, có bộ tay tán vươn ra các hướng, với độ cao thấp khác nhau để đón gió.


Vẫn chưa thể định giá cây sanh cổ 200 năm tuổi này.
Vẫn chưa thể định giá cây sanh cổ 200 năm tuổi này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *